Основи агрономії

Література

1. Алімов Д.М. Технологія виробництва продукції рослинництва. Практикум. – К.: Вища школа, 1994. – 287с.

 

2. Білоножко М. А. Рослинництво. – К.: Вища школа, 1990. – 292с.

 

3. Гладюк М. М. Основи агрохімії. – К.: Перун, 2003. – 288с.

 

4. Зінченко О. І. Рослинництво. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 591с.

 

5. Єщенко В. О. Загальне землеробство – К.: Вища школа, 2004. – 335с.

 

6. Кочев В. І. Довідник по регулюванню с. г. машин. – К.: Урожай, 1985. –312с.

 

7. Карасюк І. М. Агрохімія – К.: Вища школа, 1991. – 279с.

 

8. Каленська С. М. Рослинництво – К.:2005. – 502с.

 

9. Кравченко М. С. Землеробство – К.: Либідь, 2002. – 496с.

 

10. Клименко П. Д. Основи землеробства і тваринництва – К.: Вищашкола, 1991. – 275с.

 

11. Левицька Ю. О. Основи агрономії – К.: Аграрна освіта, 2008. – 382с.

 

12. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування с. г. культур –К.: ЦНЛ, 2004.

 

13. Методичне положення та норми продуктивності на промислове перероблення овочів та фруктів / В.В. Вітвицький. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2005. – 277с.

 

14. Мотрук Б.Н. Рослинництво – К.: Урожай, 1999. – 461с.

 

15. Назаренко І.І. Грунтознавство – Чернівці, 2003.

 

16. Панас Р.Р. Грунтознавство. Навчальний посібник. – Львів.: Новий світ– 2000, 2006

 

17. Пересипкін В.Ф. Сільськогосподарська фітопатологія. – К.: Аграрна освіта, 2000. – 415с.

 

18. Посібник технолога с.г. підприємств. Стецишин П.О. – К.: Український центр духовної культури, 2002. – 244с.

 

19. Ратомська З.С. Механізація рільництва і садівництва. Підручник. – К.: Видавництво А.С.К., 2006. – 414с.

 

20. Хрижановський В.Г. Ботаніка – К.: Вища школа, 1993. – 328с.

 

21. Царенко О.М. Рослинництво з основами кормовиробництва. Навчальний посібник. – Суми.: Університетська книга, 2003. – 384

 

22. Ярош Ю.М. Технологія виробництва с.г. продукції. – К.: Український центр духовної культури, 2005. – 524с.